Skip to content

Polityka dotycząca plików cookie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Użytkowniku,
Zgodnie z przepisami o ochronie prywatności, chcemy przekazać Państwu pewne informacje na temat przetwarzania danych osobowych, które można przekazać podczas przeglądania tej strony internetowej „www.faserbeton.net”. Oświadczamy, że informacje te odnoszą się wyłącznie do Witryny, a nie do stron internetowych osób trzecich, do których Użytkownik może dotrzeć za pośrednictwem linków w nich zawartych.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH
Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej uzyskują, podczas ich normalnego działania, niektóre dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w korzystaniu z internetowych protokołów komunikacyjnych. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje na przykład adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi,  kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu.

Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika
Opcjonalne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane w Serwisie wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. W przypadku użycia formularza z prośbą o informacje, wymagane będzie imię, nazwisko, lokalizacja i adres e-mail. Dane te będą przechowywane i wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Pliki cookie
Wszelkie informacje dotyczące korzystania z plików cookie przez Witrynę można znaleźć w informacjach na dole tego dokumentu.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA, CHARAKTER PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJE W PRZYPADKU ODMOWY
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu ułatwienia nawigacji i świadczenia wszelkich
us
ług, o które prosisz za pośrednictwem formularzy specjalnie przygotowanych na Stronie. Oprócz tych określonych dla danych nawigacyjnych i technicznych plików cookie, w sekcjach Witryny przygotowanych dla poszczególnych usług na Twoje żądanie będziesz mógł swobodnie podawać swoje dane osobowe w celu uzyskania odpowiednich informacji ale ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie żądanej usługi.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe zebrane podczas korzystania z Witryny będą przetwarzane przez ściśle określony czas, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po jego zakończeniu przez czas określony obowiązującymi przepisami lub przez 24 miesiące.


ZAKRES PRZEKAZYWANIA DANYCH I KATEGORIE ODBIORCÓW
Wyłącznie w celach określonych powyżej, wszystkie gromadzone i przetwarzane dane mogą być przekazywane podmiotom wewnętrznym upoważnionym do ich przetwarzania ze względu na ich określone obowiązki, a także podmiotom zewnętrznym, którym niezbędne jest przekazanie danych. Odbiorcy ci, jeśli przetwarzają dane w imieniu Spółki, zostaną wyznaczeni jako podmioty przetwarzające dane na podstawie określonej umowy lub innego aktu prawnego.


PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO I / LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do pozaeuropejskich państw trzecich, z wyjątkiem informacji zbieranych podczas przeglądania za pomocą analitycznych i profilujących plików cookie (wskazanych poniżej), które mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych do firmy Google LLC, która przestrzega postanowień umowy „TARCZA PRYWATNOŚCI UE-USA” (zatwierdzonej decyzją Komisji Europejskiej n . 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.).


PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON
Masz prawo (patrz art. 15 -22 RODO) zwrócić się do naszej firmy o dostęp do Twoich danych osobowych i ich sprostowanie, jeśli są niedokładne, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli spełnione są warunki, a także do uzyskania możliwości przenoszenia danych dostarczonych przez Ciebie tylko wtedy, gdy podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu na podstawie zgody lub umowy. Masz również prawo do cofnięcia zgody udzielonej w celach przetwarzania, które tego wymagają, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu odwołania. Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, Gwaranta ochrony danych osobowych.


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Administratorem danych jest Faserbeton srl, loc. Molin di Fratta 19, Tarzo TV mail: privinfo@faserbeton.net

Informacje te mogą ulec zmianie. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie tej strony internetowej i korzystanie z najbardziej aktualnych informacji.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE


Zgodnie z Postanowieniem Gwaranta o ochronie danych osobowych nr 229 z dnia 8 maja 2014 r., w sprawie „Identyfikacji uproszczonych procedur informowania i uzyskiwania zgody na korzystanie z plików cookie”, Faserbeton Srl z siedzibą w Tarzo (TV), Loc. Molino di Fratta 19, jako właściciel przetwarzający dane osobowe (zwany dalej „Menedżerem”), informuje użytkowników przeglądających stronę internetową „www.faserbeton.net/” o stosowaniu plików cookie. Co to są pliki cookie?  Plik cookie to mały plik, który jest wysyłany do przeglądarki i zapisywany na urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej, takiej jak www.faserbeton.net. Pliki cookie umożliwiają sprawne działanie Witryny i poprawiają jej wydajność, dostarczają informacji właścicielowi Witryny w celach statystycznych lub reklamowych, głównie w celu dostosowania przeglądania poprzez zapamiętanie preferencji użytkownika. Witryna wykorzystuje różne rodzaje własnych plików cookie (przygotowywanych i zarządzanych przez Faserbeton srl) oraz plików cookie stron trzecich (przygotowywanych i zarządzanych przez strony trzecie w oparciu o ich własną politykę prywatności i nie będących pod kontroląFaserbetonsrl).

Włączanie i wyłączanie plików cookie z poziomu przeglądarki.


Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, aby akceptować, kontrolować lub ewentualnie wyłączać pliki cookie za pomocą ustawień. Przypominamy jednak, że wyłączenie nawigacji lub funkcjonalnych plików cookie może spowodować niezadowalające funkcjonowanie witryny i / lub ograniczyć oferowaną przez nas usługę.

our partners

strategic partners

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing

brand-06
brand-07
brand-08
brand-09
brand-10

our blog

what's news

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing