Skip to content

Privacy Policy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Faserbeton srl., z siedzibą w Tarzo in loc. Molino di Fratta 19, jako właściciel przetwarzania danych osobowych, udostępnia te informacje zainteresowanej stronie zgodnie z europejskimi i włoskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Informacje te zawierają zasady dotyczące przeglądania strony internetowej, aby objaśnić Użytkownikowi, w jaki sposób Administrator danych będzie konkretnie przetwarzał dane wprowadzone w tym formularzu kontaktowym: dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ogólną polityką prywatności.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Jeśli subskrybujesz tę usługę, Faserbeton srl będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w celu wysyłania pocztą elektroniczną biuletynu zawierającego informacje o swoich produktach lub usługach, a także promocje lub zaproszenia na wydarzenia, w których będzie uczestniczył. Podstawą prawną jest konieczność realizacji tego celu.

Okres przechowywania danych

Administrator danych będzie przetwarzał dane do czasu zakończenia świadczenia usługi lub każdego żądania rezygnacji z subskrypcji, w każdym przypadku przez 24 miesiące od ostatniej komunikacji.

Podanie danych i konsekwencje w przypadku odmowy

Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich przekazania uniemożliwia subskrypcję tej usługi.

Zakres przekazywania danych i kategorie odbiorców

Administrator danych nie ujawni danych, które zostaną przekazane wyłącznie osobom wewnętrznym upoważnionym do przetwarzania zgodnie z ich obowiązkami, a także specjalistom, firmom lub innym stronom trzecim, które wykonują działania zlecone na zewnątrz i które w związku z tym są wyznaczone jako podmioty przetwarzające dane na podstawie określonej umowy lub innego aktu prawnego.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane ani do pozaeuropejskich państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa zainteresowanych stron

Zainteresowana strona ma prawo do rezygnacji z subskrypcji tej usługi w dowolnym momencie, a także może zwrócić się do Administratora danych o dostęp do swoich danych osobowych i ich sprostowania, jeśli są niedokładne, o ich usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, jeśli spełnione są warunki, a także o uzyskanie możliwości ich przenoszenia.

Aby skorzystać ze swoich praw, zainteresowana strona może napisać do Administratora danych na następujący adres: info@faserbeton.net.

Zainteresowana strona ma również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, Gwaranta ochrony danych osobowych(www.garanteprivacy.it).

our partners

strategic partners

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing

brand-06
brand-07
brand-08
brand-09
brand-10

our blog

what's news

Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and publishing